Keresés
Close this search box.

K&F folyamatok

K&F folyamatmodell

A K+F folyamattérkép a V-modellre épül, és a fejlesztési tevékenységeket a tartalmi összefüggéseikben írja le. A grafikus ábrázolásban ezért a V-modellt egy körbe zártuk, amelyben az összes fő folyamat, illetve szegmens kapcsolódik egymáshoz. A kör egy ciklikus, iteratív folyamatot jelképez.

Kattintson a kifejezésre 
ha többet szeretne
megtudni

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A TERMÉKKÖVETELMÉNYEK KIDOLGOZÁSÁHOZ

A K+F FOLYAMATOK A TERMÉKFEJLESZTÉS LOGIKUS LÉPÉSEIT KÖVETIK:

Az ügyfél specifikáció formájában közli a termékkel szemben támasztott követelményeit.
A rendszerkövetelményeket ezekből a követelményekből vezetjük le. A rendszerkövetelmények összességét nevezzük rendszer specifikációnak, amit a Polarion rendszerben dokumentálunk. A rendszerarchitektúrában rögzítik, például blokkdiagram formájában, hogy a funkcionális blokkokra való felosztásnak hogyan kell kinéznie, hogy mely funkciókat  kell hardver-, illetve szoftveresen megvalósítani, és ennek megfelelően milyen interfészek kellenek.

Bővebben

A rendszerfejlesztés alapvető feladata a műszaki megvalósítás különböző lehetőségeinek a megfelelő architektúrák formájában történő leírása és összehasonlítása. A cél az, hogy összevetések és elemzések alapján kiválasszuk az optimális architektúrát, és ezt a rendszerspecifikációval, a hardver, a szoftver és a mechanika szakterületeivel együtt rendelkezésre bocsássuk.

Bővebben

A szakterületeken, vagy részterületeken belül létrehozzák a megfelelő specifikációkat a rendszerszintűekhez hasonlóan, majd azokból levezetik az architektúra változatokat. A rendszerszinthez hasonlóan meghatározzák az optimális architektúrát. Ez az architektúra a vonatkozó specifikációval együtt képezi a konkrét tervezési tevékenységek alapját az adott részterületeken/szakterületeken. A terv kidolgozása után a tesztelési folyamat ellenőrzi, hogy a terv a megfogalmazott követelmények alapján mennyire felel meg a specifikációnak. A követelmények és a tesztek közötti logikai összefüggés a folyamatlánc kulcsfontosságú eleme, mivel a követelmények teljesülését bizonyítani kell. Ily módon már a specifikáció készítése során meghatározásra és rögzítésre kerül, hogy az egyes követelmények tesztelhetők-e és hogyan, és a megfelelő tesztek hozzárendelése is megtörténik. A követelményeket úgy fogalmazzák meg, hogy azok tesztelhetőek legyenek. Következésképp minden egyes specifikációhoz van egy hozzá tartozó tesztelési specifikáció, amelyben a leírt teszteket hozzákapcsolják az adott követelményekhez. Bővebben
A kidolgozott tervet először a részterület szintjén tesztelik. Ezt követően a funkcióblokkokat a rendszer architektúrájának megfelelően lépésről lépésre összeillesztik, illetve egyesítik. Minden egyes integrációs lépés után elvégzik az adott funkcióblokkokhoz és interfészekhez kapcsolódó teszteket. Bővebben

Miután az összes funkcióblokkot bevonták a teljes folyamatba és tesztelték a rendszer specifikációra, végül az ügyfélkövetelményekre vonatkozó tesztek következnek. Ezeket a teszteket nevezzük validálásnak, és ezek jelentik a fejlesztési eredmény ügyfél általi átvételének alapját.

Bővebben

Örömmel adunk tanácsot személyesen.

Szeretne többet megtudni szolgáltatási portfóliónkról, vagy konkrét kérése van? Szakértőink örömmel segítenek Önnek.

E-MAIL
HÍVJON MOST
ÁLLÁSOKHOZ